WoordBeeldTrainer

Met WoordBeeldTrainer wordt spelling leren leuk!
De vele verschillende leeringangen die tijdens het oefenen worden aangesproken zorgen voor veel leerplezier!
Zo leggen we een stevig fundament om sneller en beter te spellen.

Een stevig fundament leggen is belangrijk voor de toekomst. Het fundament vergelijken we met het fundament van een huis. Dat fundament moet heel stevig zijn voor je in groep 3 leert rekenen, lezen en spellen. Als deze basis niet stevig wordt gelegd, zal je huis een keer instorten. Misschien loop je vast met spelling in groep 4 of 5. Met alle oefenpakketten van Breincentrum werken we aan het verstevigen van het fundament. Leren begint dus bij een goed fundament! Het uitgebreide WoordBeeldTrainer programma is een krachtige tool om een stevig fundament te leggen.

WoordBeeldTrainer is een methode-onafhankelijk webbased trainingsprogramma om spelling mee te oefenen. WoordBeeldTrainer kan worden ingezet op school (of in een praktijk) om de leerling met de reeds aangeboden stof te laten oefenen. Ook thuis kan er in hetzelfde account geoefend worden.

Er is vastgesteld dat het niet synchroon lopen van de auditieve en visuele informatieverwerkingssnelheid een belangrijke handicap is om tot optimale lees- en spellingsontwikkeling te kunnen komen. In het computerprogramma WoordBeeldTrainer worden de auditieve en visuele verwerkingssnelheid gesynchroniseerd en automatisch bijgesteld. Temporeel en Spatieel ordenen wordt getraind met WoordBeeldTrainer. 

WoordBeeldTrainer is een programma dat woordbeeld (visueel) en klankbeeld (auditief) in een Neuro Linguistische Programmeersetting aan elkaar koppelt, waarbij het woord verankerd wordt in het geheugen op een manier die past bij het kind. En dat is essentieel om goed te kunnen spellen.

We maken gebruik van multisensorieel leren: doordat we verschillende leerstijlen inzetten, is het voor elk type leerling te gebruiken.

<strong>Zien (visueel):</strong>

Zien (visueel):

Het kind ziet het woord (het woordbeeld). Het kind ziet de letters één voor één verschijnen in de verwerkingssnelheid die bij het kind past.

<strong>Horen (auditief):</strong>

Horen (auditief):

Het kind hoort het woord (het wordt met een auditieve stem uitgesproken).

<strong>Zeggen (verbaal):</strong>

Zeggen (verbaal):

Het kind zegt het woord hardop na.

<strong>Voelen (bewegend of kinesthetisch):</strong>

Voelen (bewegend of kinesthetisch):

Het kind schrijft het woord.

<strong>Denken:</strong>

Denken:

Het kind gaat het woord in de hersenen visualiseren en opslaan.

Wat zijn de voordelen van WoordBeeldTrainer:

Multisensorieel leren!

 • Overal waar je maar wilt oefenen, op iedere computer of i-pad elk device met een internetverbinding. Uitgezonderd telefoons.
 • Een effectief, online trainingsprogramma.
 • WoordBeeldTrainer kan gebruikt worden naast alle andere spellingmethoden.
 • Geschikt voor kinderen met dyslexie, beelddenkers en kinderen met leerproblemen.
 • In WoordBeeldTrainer is het niet mogelijk een woord fout te schrijven want een fout woordbeeld opslaan in je geheugen is funest. Zeker voor dyslectische kinderen.
 • In WoordBeeldTrainer worden de auditieve en visuele verwerkingssnelheid gesynchroniseerd en automatisch bijgesteld indien uit de prestaties van het kind blijkt dat dit wenselijk is.
 • Temporeel en Spatieel ordenen wordt getraind met WoordBeeldTrainer.
 • We werken met kleuren die de verschillende gebieden in de hersenen stimuleren.
 • Er hoeft alleen maar geoefend te worden met de spellingcategorieën die het kind nog lastig vindt.
 • Automatiseren van de spellingcategorieën naar analogie zorgt ervoor dat het woordbeeld beter in het geheugen wordt verankerd.
 • Het kind kan na elk blok met geoefende woorden zinnen gaan maken. Het is voor de leerling fijn om het woord in een context te leren plaatsen.
 • Multisensorieel leren:
  • Auditief dictee door middel van uitgebreide spraakmodule.
  • Het onthouden van woorden op langere termijn wordt onder andere bevorderd door het woord ook te horen.
  • Woorden visualiseren zodat ze goed verankerd worden in het geheugen.
  • WoordBeeldTrainer helpt bij het onthouden van de juiste schrijfwijze door het woordbeeld ook te voelen.
  • Het leesproces komt beter op gang omdat de kinderen het woordbeeld zien en gaan herkennen.
 • Spellingszwakke kinderen hebben sterke behoefte aan herhaling. Met WoordBeeldTrainer kunnen ze veel oefenen.
 • Resultaten monitoren:
  • De leerkracht kan een totaaloverzicht bekijken van zijn klas, maar ook van alle individuele leerlingen.
  • De ouders kunnen thuis inloggen en de resultaten bekijken.
  • De leerling kan zijn eigen ‘groeikaart’ bekijken. Welke spellingcategorie gaat al goed en waar moet nog mee geoefend worden.
 • School-thuiskoppeling. Gratis thuisgebruik voor elke leerling, met een unieke inlogcode. De leerkracht of coach bepaalt wat de leerling thuis oefent. De voortgang kan gevolgd worden.
 • Er kan gebruik gemaakt worden van bestaande woordenlijsten. Daarnaast kunnen leerkrachten, begeleiders en coaches ook eigen lijsten maken. Je kunt ook speciale lijsten klaarzetten voor individuele leerlingen.
 • Na het oefenen met de WoordBeeldTrainer wordt online door middel van een auditief dictee getoetst of de woorden beheerst worden. Ook op de langere termijn wordt het kind getoetst om te zien of de woorden er nog steeds in zitten. De woorden die nog niet beheerst zijn, worden opnieuw geoefend.
 • Na afronding van de geoefende spellingcategorieën kan de leerkracht voor elke leerling een diploma uitprinten met daarop de beheerste spellingcategorieën.
 • Passend spellingonderwijs voor ieder kind!

De wereld van Laurens en Isabelle:

De karakters in WoordBeeldTrainer spreken echt!

Mijn eigen kinderen hebben model gestaan voor de digitale karakters in WoordBeeldTrainer. Samen met hun vriendjes helpen ze jou om beter te kunnen spellen. Ze moedigen je aan en helpen je door de oefeningen. Zo kun je met plezier oefenen!

Kom je ook?

Wil je een opleiding volgen?

Wil je leren  werken met Woordbeeldtrainer en wil je weten op welke wetenschappelijke inzichten het is gebaseerd? Leer dit tijdens de WoordBeeldTrainer opleiding. Leer ook intaketesten afnemen en per leerling bepalen op welke manier (visueel, auditief, verbaal, bewegend of kinesthetisch) het kind de spellingsregels het beste kan leren en hoe je je leerlingen kunt testen op hun visuele en auditieve verwerkingssnelheid.

Leer alle ins-en outs tijdens de WoordBeeldTrainer opleiding:

Als je de WoordBeeldTrainer opleiding gedaan hebt:

 • Kun je bepalen waar een kind staat qua niveau van spelling.
 • Weet je welke fundamenten van belang zijn om te kunnen spellen. Je leert meer over de neuro-motorische ontwikkeling, auditieve- en visuele vaardigheden, de koppeling tussen auditief en visueel, taalvaardigheden, schrijfvaardigheden en het werkgeheugen.
 • Kun je intaketesten afnemen.
 • Kun je de auditieve en visuele verwerkingssnelheid testen en invoeren in WoordBeeldTrainer wanneer deze aangepast moet worden.
 • Kun je werken met het programma WoordBeeldTrainer.

WoorBeeldTrainer implementatie op scholen:

Breincentrum biedt uitgebreide ondersteuning voor scholen die met WoordBeeldTrainer werken. Tijdens deze middag maak je kennis met het programma WoordBeeldTrainer en gaan we zelf praktisch aan de slag, zodat je de volgende dag in je eigen klas met WoordBeeldTrainer kunt starten.

Voor wie?

Zeer interessant voor intern begeleiders, leerkrachten, praktijk eigenaren en ouders die er thuis mee willen gaan werken.

Prijs: 435 euro per persoon, inclusief uitgebreide lunch. Je krijgt 3 maanden een licentie voor het gebruik van de webbased software, met 2 leerlingaccounts GRATIS.

Duur: 09.30u-16.00u

Schrijf je hier in!

Voor wie?

Zeer interessant voor intern begeleiders en leerkrachten.

Prijs: 180 euro per persoon. Bij minimaal 12 deelnemers is het ook mogelijk om op locatie te komen.

Duur: 14.30u-16.30u

Inschrijven: Wilt u zich inschrijven neem dan even contact op, dan plannen we een datum in.

Helpdeskfunctie: Indien nodig geven onze helpdeskmedewerkers technische ondersteuning bij het aanmaken van een account. Voor inhoudelijke vragen over het WoordBeeldTrainer programma, dient u naar een cursus te komen.